Vzdělání

 

Doc. MUDr. Petr Vondráček, Ph.D.

NEUROVON s.r.o.

 

Jazykové znalosti: aktivně angličtina, pasivně španělština, ruština

 

VZDĚLÁNÍ:

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno, magisterské studium oboru všeobecné lékařství, 1989-1995.

  • udělen titul MUDr. - 3/1995

 

Postgraduální studium: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno, doktorské studium, obor neurologie, 1998-2005. Školitel Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.                                 Téma doktorské dizertační práce: „Polyneuromyopatie kritického stavu“.

  • mezinárodní vědecký doktorát Ph.D. - 3/2005

 

Habilitace: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno, obor neurologie.

Habilitační práce: „Nové perspektivy léčby vrozených nervosvalových onemocnění“  obhájena 24.4.2008.

  • jmenování docentem neurologie - 1.6.2008

 

Atestace a licence:

  • I. atestace z neurologie - 4/1998
  • II. atestace z neurologie - 5/2001
  • Funkční odbornost v oboru elektromyografie - 4/2003
  • Specializovaná způsobilost v oboru neurologie – 1/2010
  • Licence České lékařské komory – neurologie – 1/2010
  • Licence České lékařské komory – dětská neurologie – 1/2010

 

 

Aktualizováno: červenec 2013

Kontaktujte nás