Ostatní odborná činnost

 

Doc. MUDr. Petr Vondráček, Ph.D.

NEUROVON s.r.o.

 

  • recenzent odborných časopisů Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Pediatrie pro praxi, Acta Medica.
  • recenzent odborné monografie: Onemocnění dětského neurokrania.(MUDr. Eva Brichtová, Ph.D.)
  • autor soudně znaleckých posudků: (3x)
  • oponent doktorských dizertačních prací (UK v Praze, 2. LF)
  • hodnotitel grantových žádostí (Prinses Beatrix Fonds, Den Haag, Nizozemí)
  • odborný poradce občanského sdružení Parent Project

 

 

 

aktualizace červenec 2013

Kontaktujte nás