Klinické studie

 

Doc. MUDr. Petr Vondráček, Ph.D.

NEUROVON s.r.o.

 

Klinické studie:

  • Klinické hodnocení účinnosti a bezpečnosti Atalurenu (PTC124®), fáze III, multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie u pacientů s dystrofinopatií způsobenou nonsense mutací. (PTC124-GD-020-DMD). PTC Therapeutics, Inc. 2013-2015. Principal Investigator.
  • Fáze III, otevřená pokračovací studie dlouhodobé bezpečnosti, tolerability a účinnosti Drisapersenu (GSK2402968) u pacientů s DMD (DMD114 349). GlaxoSmithKline, s.r.o. 2013-2015. Principal Investigator.
  • Stanovení účinnosti a bezpečnosti GSK2402968 u pacientů s DMD. Fáze III, multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie. (DMD114 044). GlaxoSmithKline, s.r.o. 2011-2013. Principal Investigator.
  • Multicentrické, dvojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolované klinické hodnocení účinnosti a bezpečnosti pregabalinu v léčbě pacientů s bolestivou periferní diabetickou neuropatií a bolestí při chůzi. (A0081269). Pfizer, s.r.o. 2012-2013. Principal Investigator.
  • Vliv kyseliny askorbové na fenotyp hereditární neuropatie CMT1A. Fáze III, multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie. 2007-2010. Co-investigator.

 

 

 

Aktualizace: červenec 2013

 

Kontaktujte nás