Členství

 

Doc. MUDr. Petr Vondráček, Ph.D.

NEUROVON s.r.o.

 

 

ČLENSTVÍ v odborných společnostech a výborech:

 

  • World Muscle Society, London, UK
  • TREAT-NMD global database oversight committee (GDOC), Newcastle upon Tyne, UK
  • Kurátor národního registru DMD/BMD pacientů
  • Neurologická společnost ČLS JEP – Sekce neuromuskulární
  • Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
  • Společnost dětské neurologie ČLS JEP

 

 

 

Aktualizace: červenec 2013

 

Kontaktujte nás